SƠN GỖ GIA CÔNG

Trong sản xuất ngành gỗ, công đoạn hoàn thiện cuối cùng đó là: “Xử lý bề và sơn phủ” rất quan trọng. Một sản phẩm có lớp sơn phủ đẹp, cứng đồng nghĩa với sản phẩm có chất lượng cao.
Nếu không có giải pháp tối ưu cho công đoạn này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cuối cùng của sản phẩm, giá thành sản xuất cao và thời gian không đáp úng được tiến độ giao hàng nếu làm với số lượng lớn.

Tiếp tục đọc

Advertisements